Säkerhetstrappa med halksäker gummibeläggning

Den beprövade steglösningen med kompakta mått i fällt skick och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.

• Stor yta: 230mm x 360mm (Stegdjup x stegbredd)
• Steg med gummibeläggning för säker och bekväm arbetsställning
• Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla och hjul kan fås som tillval när det gäller den 3-stegiga varianten. När det gäller de 4- respektive 5-stegiga varianterna är stöddelen som standard försedd med bygel och hjul.
• Glidskydd av plast försluter stegisidorna.
• Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.

produkt bild